Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Primárna ciliárna dyskinéza
    prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Viera Vršanská, CSc., doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD., RNDr. Oľga Nyitrayová, MUDr. Kristína Gulbišová, doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.
    (2/2014, Prehľadové články )