Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Somatomorfní poruchy
    MUDr. Erik Herman1,2,3, MUDr. Ján Praško, CSc.4, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.3
    (5/2004, V skratke )
  • Epidemiologie a psychiatrie
    prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
    (1/2007, Prehľadné články )