Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Obrazom navigovaná brachyterapia
    MUDr. Pavol Lukačko, Mgr. Jozef Grežďo, PhD.
    (2/2016, Hlavná téma )
  • Novinky v mamodiagnostike
    Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. prof., UCM Trnava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
    (4/2017, Prehľadové Články )