Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Retinálna venózna oklúzia
    prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Radoslava Šimonová1, MUDr. Katarína Kabačová, doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
    (3-4/2012, Prehľadové články )
  • Vysoký tlak v žilovom riečisku dolných končatín
    prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
    (4/2010, Hlavná téma )