Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Farmakologické vlastnosti apixabanu
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (1/2019, Hlavná téma )
 • Farmakologické vlastnosti dabigatranu
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.
  (1/2019, Hlavná téma )
 • Warfarin, potrava a potravinové doplňky
  MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.
  (3/2010, Prehľadové články )