Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Geriatrický pacient a kvalita života
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
    (1/2012, Klinická farmácia )
  • Peptická vredová choroba
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Hedviga Gejdošová
    (1/2015, Aktuálna farmakoterapia )