Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Závažná BCG-itída u detí s vrodenou imunodeficienciou
    prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Jaroslava Orosová, doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., MUDr. Sabina Šufliarska, PhD., MUDr. Júlia Horáková, PhD., MUDr. Ivana Boďová, PhD., MUDr. Katarína Kadlicová
    (6/2012, Kazuistiky )