Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Kulturní aspekty zvládání nádorové bolesti
    PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Alena Javůrková, Ph.D., MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., Mgr. Roman Kamenišťák, PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA, MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.
    (2/2013, Prehľadové články )
  • Metamizol (dipyron)
    PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS, MUDr. Hana Jurečková, Ph.D.
    (1/2022, Aktuálna farmakoterapia )