Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Trombocytové koncentráty a ich použitie
    MUDr. Pavol Hollý, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Lenka Bartošová, PhD., Bc. Oľga Škvarenková, Jana Zeiselová
    (1-2/2012, Prehľadové články )
  • Aneuryzma abdominálnej aorty – perkutánne endovaskulárne riešenie
    MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, MUDr. Marek Tóth, MUDr. Terézia Urlandová, MUDr. Daniela Hladíková, MUDr. Jana Margitfalviová , MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Erika Drangová, MUDr. Juraj Mikuláš, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MUDr., Ivan Vulev, PhD., MPH
    (S2/2013, Ochorenia aorty )