Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Kedy znižovať prítok čerstvých plynov pri LFA?
    doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak, MUDr. Janka Beňová, MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MUDr. Štefan Imrecze, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
    (1/2016, Pôvodné práce )
  • Elektrická impedančná tomografia a jej princípy
    doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH, MUDr. Petra Kapraľová, MUDr. Štefan Imrecze, MUDr. Ladislav Kočan, PhD., MUDr. Janka Beňová, MUDr. Filip Depta
    (2/2019, Prehľadové články )