Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Malígne nádory kostí u detí
  MUDr. Kristína Klučková, MUDr. Miroslava Makohusová, MUDr. Karin Baníková, doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Henrieta Šidlová , PhD., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
  (1/2017, Prehľadové články )
 • Bolesť u detí v ambulancii pediatra prvého kontaktu
  MUDr. Iveta Králinská, doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof., h. doc. MUDr. Peter Bielik, PhD., MUDr. Luco Zaťko, MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Juraj Salus
  (1/2009, Prehľadové články )
 • Fibromyalgia
  MUDr. Igor Martuliak, PhD.
  (2/2009, Prehľadové články )