Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie
    MUDr. Michal Maršálek, CSc. , prof. MUDr. Eva Češková, CSc. , doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
    (3/2012, Prehľadové články )
  • Genetika úzkostných poruch
    prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., MUDr. Petr Šilhán, Mgr. Jiřina Hosáková
    (1/2013, Prehľadové články )