Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Syndróm lepivých doštičiek
    prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (2/2016, Prehľadové články )