Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Porucha chování a nálady u demencí
    MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., MUDr. Petra Bártová, Ph.D., Mgr. Petr Nilius, Mgr. Dagmar Beránková, Mgr. Petra Szajterová, MUDr. Michal Bar, Ph.D., doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
    (2/2011, Prehľadové články )
  • Anestéziológ a profesionálne riziko
    MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Jana Šimonová, MPH
    (1/2016, Prehľadové články )