Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Malígne nádory kostí u detí
    MUDr. Kristína Klučková, MUDr. Miroslava Makohusová, MUDr. Karin Baníková, doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Henrieta Šidlová , PhD., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
    (1/2017, Prehľadové články )
  • Ewingův sarkom – vzácná příčina bolestí kloubů a kostí
    prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Barbora Ludíková, et al.
    (5/2012, Elektronická príloha )