Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Syndrómy periodickej horúčky – PFAPA syndróm
    prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., Ing. Ema Paulovičová, Mgr. Marian Baldovič, MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
    (3/2009, Pôvodné práce )
  • Obilné zrno trochu inak
    MUDr. Zuzana Abaffyová, doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MUDr. Zuzana Rennerová
    (4/2015, Prehľadové články )