Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika
    prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
    (1/2011, Pôvodné práce a kazuistiky )