Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Osteoporóza a kvalita života
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Tomáš Ďurdík
    (4/2014, Aktuálna farmakoterapia )
  • Nové léky u postmenopauzální osteoporózy
    doc. MUDr. Pavel Horák, CSc., MUDr. Martina Skácelová, MUDr. Martin Žurek, MUDr. Andrea Smržová, MUDr. Hana Ciferská
    (3/2011, Aktuálna farmakoterapia )