Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Zvládání konce života – kazuistiky
    PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Alena Javůrková, Ph.D., MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., Mgr. Roman Kamenišťák
    (1/2013, Pôvodné články )
  • Kulturní aspekty zvládání nádorové bolesti
    PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Alena Javůrková, Ph.D., MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., Mgr. Roman Kamenišťák, PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA, MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.
    (2/2013, Prehľadové články )