Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Terapeutické využitie magnézia v neurológii
    MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Michal Cibulka, doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr. Rer. Nat., PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
    (2/2020, Prehľadové články )