Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Diabezita a nádorové choroby
    doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., MUDr. Tomáš Harag, doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
    (6/2020, Téma roka )
  • Terapeutické využitie magnézia v neurológii
    MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Michal Cibulka, doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr. Rer. Nat., PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
    (2/2020, Prehľadové články )