Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Liečba kritickej končatinovej ischémie prostaglandínom E1
  doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., MUDr. Denisa Čelovská, PhD., MUDr. Andrea Komorníková, MUDr. Ewald Ambrózy, PhD., MUDr. Matej Bendžala, PhD.
  (2/2015, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • Artériová hypertenzia – rizikový faktor kardiovaskulárnych komplikácií
  doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Matej Bendžala, MUDr. Andrea Komorníková, MUDr. Dáša Mesárošová, PhD., MUDr. Dávid Baláž, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
  (1/2013, Hlavná téma )
 • Riziká akútnej pľúcnej embólie u pacientov interného oddelenia
  doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, MUDr. Hedviga Mrázová
  (3-4/2012, Hlavná téma )
 • Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika
  prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
  (1/2011, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • Vénová tromboembolická choroba v klinickej praxi
  MUDr. Ewald Ambrózy, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Ivar Vacula, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., Mgr. Margita Fülleová
  (1/2010, Pôvodné práce a kazuistiky )