Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Hemostáza a trombóza opäť hlavnou témou v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Michal Kováčik, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek
  (2/2019, Odborné podujatia )
 • Laboratórne monitorovanie priamych perorálnych antikoagulancií
  Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MDDr. Ján Staško, jr., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., RNDr. Jela Ivanková, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD.
  (1/2019, Hlavná téma )
 • Farmakologické vlastnosti apixabanu
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (1/2019, Hlavná téma )
 • Farmakologické vlastnosti dabigatranu
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.
  (1/2019, Hlavná téma )
 • Vrodená dysfibrinogenémia – laboratórna diagnostika a manažment liečby
  MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, RNDr. Jela Ivanková, doc. RNDr. Zora Lasabová, CSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Mgr. Jana Žolková
  (2-3/2018, Prehľadové články )
 • Piaty ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. František Nehaj, prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
  (2-3/2018, Odborné podujatia )
 • XXV. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., RNDr. Jela Ivanková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2-3/2018, Odborné podujatia )
 • Idelvion (Albutrepenonacog Alfa) − rekombinantný koagulačný faktor IX s predĺženým účinkom v liečbe hemofílie B
  MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (1/2018, Lieky & liekové skupiny )
 • Manažment vybraných kardiovaskulárnych ochorení u starších pacientov s hemofíliou A
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (3-4/2017, Hlavná téma )
 • Štvrté pokračovanie Svetového dňa trombózy v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
  (3-4/2017, Odborné podujatia )
 • Trombofilné stavy
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., RNDr. Jela Ivanková, MUDr. Ivana Plameňová , PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (2/2017, Hlavná téma )
 • Trombofilné stavy vo vzťahu ku gravidite
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., RNDr. Jela Ivanková, prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (2/2017, Hlavná téma )
 • Prierezové údaje Národného registra trombofilných stavov Slovenskej republiky
  MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, RNDr. Jela Ivanková, Kvetoslava Kulichová
  (1/2017, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • Monitorovanie hemostázy u žien s rizikovou tehotnosťou na antikoagulačnej liečbe
  doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Mgr. Lukáš Duraj, PhD., RNDr. Ľubica Kořínková
  (3/2016, Hlavná téma )
 • Von Willebrandova choroba – profylaxia a liečba
  MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
  (3/2016, Prehľadové články )
 • Afibrinogenémia a dysfibrinogenémie
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Tomáš Šimurda, MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
  (2/2015, Prehľadové články )
 • Analýza multimérov von Willebrandovho faktora pri von Willebrandovej chorobe
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof., Ing. Ingrid Škorňová, MUDr. Pavol Hollý, PhD.
  (1/2014, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • Národný register trombofilných stavov v Slovenskej republike
  MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lenka Bartošová, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (2/2011, Elektronická príloha )
 • Trombofilné stavy a gravidita
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lenka Bartošová,, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
  (1/2010, Hlavná téma )