Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Pokroky v diagnostike a výskume vrodených porúch fibrinogénu
    MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., RNDr. Jana Žolková, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Ing. Eliška Ceznerová, RNDr. Zuzana Kolková, PhD., RNDr. Dušan Loderer, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Monika Brunclíková, doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (1/2021, Hlavná téma )
  • Vrodená dysfibrinogenémia – laboratórna diagnostika a manažment liečby
    MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, RNDr. Jela Ivanková, doc. RNDr. Zora Lasabová, CSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Mgr. Jana Žolková
    (2-3/2018, Prehľadové články )