Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Od symptómu k syndrómu
  MUDr. Zuzana Podmanická, MUDr. Viera Rajčanová, MUDr. Katarína Okáľová, PhD., prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Helena Fillová, doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD., MUDr. Júlia Horáková, PhD., MUDr. Sabina Šufliarska, PhD., MUDr. Alica Chocholová, PhD.
  (6/2017, Pôvodné práce & kazuistiky )
 • Transplantácia krvotvorných buniek u pediatrických pacientov so zlyhaním krvotvorby
  MUDr. Peter Švec, PhD., MUDr. Sabina Šufliarska, PhD., MUDr. Júlia Horáková, PhD., MUDr. Ivana Boďová, PhD., MUDr. Jana Košťálová, MUDr. Alica Chocholová, PhD., MUDr. Lucia Géczová
  (1/2016, Pôvodné práce & kazuistiky )
 • Závažná BCG-itída u detí s vrodenou imunodeficienciou
  prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Jaroslava Orosová, doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., MUDr. Sabina Šufliarska, PhD., MUDr. Júlia Horáková, PhD., MUDr. Ivana Boďová, PhD., MUDr. Katarína Kadlicová
  (6/2012, Kazuistiky )