Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Levosimendan v kardiochirurgii
    MUDr. Petra Kapraľová, doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH, MUDr. Ladislav Kočan, PhD., MUDr. Martin Nosáľ
    (1/2021, Prehľadové články )
  • Elektrická impedančná tomografia a jej princípy
    doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH, MUDr. Petra Kapraľová, MUDr. Štefan Imrecze, MUDr. Ladislav Kočan, PhD., MUDr. Janka Beňová, MUDr. Filip Depta
    (2/2019, Prehľadové články )