Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Chirurgická liečba aneuryziem arteria carotis interna
    MUDr. Mária Kubíková, PhD., MUDr. Marián Tomečko, PhD., MUDr. Peter Štefanič, MUDr. Peter Berek, PhD., prof. Dr. Csaba Dzsinich, MUDr. Ivan Kopolovets, PhD., MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
    (3/2016, Pôvodné práce a kazuistiky )
  • Infekcia protézy aortobifemorálneho bypassu – kazuistika
    prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., MUDr. Martina Zavacká, PhD., MUDr. Marián Tomečko, PhD., MUDr. Peter Štefanič, MUDr. Peter Berek, PhD., MUDr. Ivan Kopolovets, PhD., MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
    (3/2016, Pôvodné práce a kazuistiky )