Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Dekubitus – ako prejav kritickej končatinovej ischémie?
    MUDr. Lucia Maheľová, MUDr. Lucia Kukučková, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof., RNDr. Ján Luha, CSc.
    (1/2014, Pôvodné práce a kazuistiky )
  • Je angiológ ohrozený chorobou z povolania?
    doc. MUDr. Igor Bátora, PhD., MUDr. Lucia Maheľová, MUDr. Lucia Kukučková, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mim. prof.
    (2/2013, Prehľadové články )