Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Cievne mozgové príhody u detí z pohľadu pediatra
    MUDr. Ľudmila Doláková, MUDr. Ing. David Černík, MBA, MUDr. Stanislav Okapec, MUDr. Filip Cihlář, PhD., MUDr. Pavel Kmeč, MUDr. Juraj Oravec, MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Katarína Okáľová, PhD., MUDr. Katarína Tabačáková, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
    (4/2021, Prehľadové články )
  • Nové ochorenia vhodné na novorodenecký skríning na Slovensku
    RNDr. Mária Knapková, PhD., MUDr. Katarína Okáľová, PhD., PhDr. Zuzana Mydlová, MUDr. Katarína Tabačáková, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
    (2/2020, Prehľadové články )