Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Komplikovaná pansinusitida
    prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Katarína Pramuková, MUDr. Dana Dostálková, MUDr. Jiří Štarha, Ph.D., MUDr. Zdeňka Ráčilová
    (2/2013, Orbis Pictus Medicus )
  • TINU syndrom
    prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Katarína Pramuková, MUDr. Dana Dostálková, MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
    (1/2012, Orbis Pictus Medicus )