Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Hemostáza a trombóza opäť hlavnou témou v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Michal Kováčik, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek
  (2/2019, Odborné podujatia )
 • Laboratórne monitorovanie priamych perorálnych antikoagulancií
  Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MDDr. Ján Staško, jr., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., RNDr. Jela Ivanková, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD.
  (1/2019, Hlavná téma )
 • Piaty ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. František Nehaj, prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
  (2-3/2018, Odborné podujatia )
 • XXV. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., RNDr. Jela Ivanková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2-3/2018, Odborné podujatia )
 • Hemofília A a riziko vzniku inhibítora – čo zmenila štúdia SIPPET?
  Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, MUDr. Pavol Hollý, PhD, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (3-4/2017, Hlavná téma )
 • Štvrté pokračovanie Svetového dňa trombózy v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
  (3-4/2017, Odborné podujatia )
 • Trombofília a hepatocelulárny karcinóm
  MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Dagmar Styková, prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (2/2017, Prehľadové články )
 • Von Willebrandova choroba – profylaxia a liečba
  MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
  (3/2016, Prehľadové články )
 • Tretí Svetový deň trombózy na Slovensku
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (3/2016, Odborné podujatia )
 • Genetické pozadie syndrómu lepivých doštičiek u pacientok s abortami
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., RNDr. Mária Škereňová, RNDr. Jela Ivanková, prof.MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2/2016, Hlavná téma )
 • Syndróm lepivých doštičiek
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2/2016, Prehľadové články )
 • Prevencia venózneho tromboembolizmu a metastatický karcinóm prsníka
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Branislav Bystrický, MUDr. Filip Kohútek, MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Andrej Rosík
  (2/2016, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • XXIII. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 19. – 21. máj 2016
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2/2016, Odborné podujatia )
 • Trombóza a lymfoproliferatívne ochorenia
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Andrej Rosík
  (2/2015, Prehľadové články )
 • Druhý ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
  (2/2015, Odborné podujatia )
 • Biosimilars – generické kópie rôznych typov biotechnologických liekov?
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD.
  (1/2015, Prehľadové články )
 • Prvý svetový deň trombózy
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Juraj Sokol, PhD.
  (1/2015, Odborné podujatia )
 • Heydeho syndróm: etiopatogenéza, diagnostika a liečba
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Radoslava Šimonová
  (2/2014, Prehľadové články )
 • Krvácavé trombocytopatie
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Lucia Stančiaková, Ing. Ingrid Škorňová
  (2/2013, Prehľadové články )
 • Retinálna venózna oklúzia
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Radoslava Šimonová1, MUDr. Katarína Kabačová, doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
  (3-4/2012, Prehľadové články )