Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Výživa v onkochirurgii
  MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., MUDr. Ramadan Aziri, MUDr. Robert Duchoň, PhD., MUDr. Jozef Dolník, PhD., MUDr. Jana Pavlendová, PhD., MUDr. Róbert Šucha, MUDr. Miroslav Jurík, MUDr. Dominika Rusnáková, MUDr. Peter Záhorec, PhD., doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
  (4/2018, Hlavná téma )
 • Malígny melanóm konečníka – kazuistika
  MUDr. Robert Duchoň, PhD., MUDr. Radvana Krížanová, MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., MUDr. Jozef Dolník, PhD., MUDr. Jana Pavlendová, PhD.
  (2/2018, Pôvodné Články & kazuistiky )
 • Postavenie chirurgie, adjuvantnej a neoadjuvantnej liečby pri karcinóme žalúdka
  doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Jozef Dolník, MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MUDr. Silvia Jurišová, MUDr. Robert Duchoň, PhD., MUDr. Jana Pavlendová
  (5/2015, Hlavná téma )
 • Súčasné trendy chirurgickej liečby karcinómu pankreasu
  prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Jozef Dolník, MUDr. Robert Duchoň, PhD., MUDr. Jana Pavlendová, MUDr. Miroslav Tomáš
  (5/2015, Hlavná téma )
 • Chirurgická liečba karcinómu pankreasu
  prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Róbert Duchoň, doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Róbert Šucha, MUDr. Jozef Dolník
  (3/2012, Hlavná téma )
 • Enterálna výživa v chirurgii
  MUDr. Róbert Duchoň, MUDr. Ildikó Lichvárová, MUDr. Róbert Šucha, MUDr. Jozef Dolník, MUDr. Daniel Pinďák
  (5/2011, Prehľadové Články )