Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Cievne mozgové príhody u detí z pohľadu pediatra
  MUDr. Ľudmila Doláková, MUDr. Ing. David Černík, MBA, MUDr. Stanislav Okapec, MUDr. Filip Cihlář, PhD., MUDr. Pavel Kmeč, MUDr. Juraj Oravec, MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Katarína Okáľová, PhD., MUDr. Katarína Tabačáková, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
  (4/2021, Prehľadové články )
 • Akútna lymfoblastová leukémia u detí s Downovým syndrómom
  MUDr. Eva Bubanská, PhD.
  (1/2020, Prehľadové články )
 • Od symptómu k syndrómu
  MUDr. Zuzana Podmanická, MUDr. Viera Rajčanová, MUDr. Katarína Okáľová, PhD., prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Helena Fillová, doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD., MUDr. Júlia Horáková, PhD., MUDr. Sabina Šufliarska, PhD., MUDr. Alica Chocholová, PhD.
  (6/2017, Pôvodné práce & kazuistiky )
 • Diferenciálna diagnostika lymfadenopatií u detí
  h. doc. MUDr. Eva Bubanská, PhD.
  (3/2008, DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA )