Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Terapeutická odezva na komplexní léčbu u pacientů se sociální fobií
    MUDr. Zuzana Sigmundová, prof. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Daniela Jelenová, MUDr. Barbora Mainerová, doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., MUDr. et Bc. Aleš Grambal
    (4/2015, Pôvodné práce & kazuistiky )
  • Stigmatizace a panická porucha
    MUDr. Aleš Grambal, prof. MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Tomáš Diveky, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Daniela Jelenová, MUDr. Barbora Mainerová, doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
    (4/2013, Prehľadové články )