Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Riziká hormonálnej antikoncepcie u adolescentiek
    MUDr. Rastislav Sysák, PhD., doc. MUDr. Peter Štencl, CSc., doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., MUDr. Zuzana Václavová, MUDr. Denisa Fecmanová, MUDr. Mária Vargová, MUDr. Adam Adamec
    (5/2019, Prehľadové články )