Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Pokroky v diagnostike a výskume vrodených porúch fibrinogénu
    MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., RNDr. Jana Žolková, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Ing. Eliška Ceznerová, RNDr. Zuzana Kolková, PhD., RNDr. Dušan Loderer, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Monika Brunclíková, doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (1/2021, Hlavná téma )