Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Open abdomen: aktuálne odporúčania a prehľad literatúry
    MUDr. Ivan Kováč, PhD., MUDr. Miloš Kňazovický, PhD., MPH, MUDr. Peter Závacký, PhD., MPH, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., MPH
    (4/2022, Prehľadové články )