Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Trombofilné stavy vo vzťahu ku gravidite
    MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., RNDr. Jela Ivanková, prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
    (2/2017, Hlavná téma )