Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Šport a venózny tromboembolizmus
    MUDr. Patrik Palacka, PhD., doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, PhDr. Vladimír Miller
    (4/2012, Prehľadové Články )
  • Šport a venózny tromboembolizmus
    MUDr. Patrik Palacka, PhD., doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, PhDr. Vladimír Miller
    (3-4/2012, Prehľadové články )