Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Ľudský mikrobióm a kolorektálny karcinóm
    doc. MUDr. Michal Mego, PhD., doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc., RNDr. Soňa Čierniková, PhD., Viola Števurková, Mgr. Nikola Ďuríková, RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD.
    (5/2016, Prehľadové Články )