Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Transplantácie obličiek s komplikovaným cievnym zásobením
    MUDr. Erik Tóth, MUDr. Štefan Hulík, PhD., FEBS, MPH, MUDr. Rastislav Kalanin, PhD., MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MPH, MUDr. Zuzana Lukáčová, MPH, doc. MUDr. Janka Kaťuchová, PhD., MUDr. Diana Tomašurová
    (2/2016, Pôvodné práce a kazuistiky )
  • Cysta nadobličky imitujúca cystu pečene – kazuistika
    MUDr. Róbert Kilík, PhD., MUDr. Zuzana Lukáčová, MPH, MUDr. Rastislav Kalanin, PhD., MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA, prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
    (2/2023, Kazuistiky )