Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Heydeho syndróm: etiopatogenéza, diagnostika a liečba
    doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Radoslava Šimonová
    (2/2014, Prehľadové články )
  • Retinálna venózna oklúzia
    prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Radoslava Šimonová1, MUDr. Katarína Kabačová, doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
    (3-4/2012, Prehľadové články )