Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Kabuki syndróm – zriedkavá príčina autoimunitnej pancytopénie
    MUDr. Miroslava Pozdechová, MUDr. Dominika Dóczyová, MUDr. Ivana Boďová, PhD., MUDr. Peter Švec, PhD., MUDr. Júlia Horáková, PhD., MUDr. Mária Füssiová, MUDr. RNDr. Jaroslava Adamčáková, doc. MUDr. Eva Froňková, PhD., prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
    (4/2023, Encyklopédia zriedkavých chorôb )
  • Možnosti včasnej diagnostiky pertussis
    prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, RNDr. Daniela Hučková, RNDr. Katarína Kollárová, MUDr. RNDr. Jaroslava Adamčáková, RNDr. Ľubor Kováč
    (4/2009, Prehľadové články )