Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • KBG syndróm
  MUDr. Olívia Hamidová, MUDr. Gabriela Hrčková, MUDr. Samuel Kunzo
  (2/2022, Encyklopédia zriedkavých chorôb )
 • DEEAH syndróm
  MUDr. Olívia Hamidová, MUDr. Gabriela Hrčková
  (3/2021, Encyklopédia zriedkavých chorôb )
 • Diagnostika pacientov s Lynchovým syndrómom
  RNDr. Katarína Závodná, PhD., RNDr. Katarína Závodná, PhD., MUDr. Olívia Hamidová, Mgr. Ján Markus, PhD., RNDr. Michal Konečný, PhD., doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
  (6/2017, Pôvodné Články & kazuistiky )
 • Genetická konzultácia ako súčasť genetického vyšetrenia
  RNDr. Zdena Bartošová, CSc., RNDr. Michal Konečný, PhD., doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD., MUDr. Olívia Hamidová
  (2/2015, Hlavná téma )
 • Dedičné nádorové syndrómy
  RNDr. Miriam Milly, PhD., RNDr. Michal Konečný, PhD., Ing. Ľudmila Vavrová, PhD., MUDr. Olívia Hamidová, RNDr. Katarína Závodná, PhD.1, Mgr. Lenka Dolešová
  (2/2015, Hlavná téma )
 • Personalizovaná liečba plexiformných neurofibrómov
  MUDr. Kristína Hlásna, MUDr. Katarína Skalická, PhD., MPH, MUDr. Olívia Hamidová, MUDr. Gabriela Hrčková, PharmDr. Vlasta Kákošová, MUDr. Stanislava Hederová, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
  (1/2024, Hlavná téma )
 • Prvý prípad Cousinovho syndrómu s autozómovo dominantnou dedičnosťou
  RNDr. Katarína Skalická, PhD., MPH, Mgr. Veronika Krajčovičová, PhD., MUDr. Gabriela Hrčková, MUDr. Olívia Hamidová, MUDr. Martina Frištáková, PhD., MUDr. Milan Ilčík, MUDr. Štefan Pavlík, RNDr. Eva Štefánková, PhD., MUDr. Ľubica Tichá, PhD., MPH, prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
  (1/2024, Pôvodné práce a kazuistiky )