Všeobecné informácie

XXXIV. Izakovičov memoriál 2024

Termín:

9. – 11. október 2024

Miesto:

Hotel Horizont Resort, Stará Lesná 178, Stará Lesná, https://horizontresort.sk/

Organizátor:

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky, o.z. kolektívny člen SLS

Programový výbor podujatia:
 • RNDr. Michal Konečný, PhD. – Prezident SSLG, odborný garant
 • RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD. – Viceprezident SSLG
 • RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
 • RNDr. Ján Radvánszky, PhD.
 • MUDr. Martin Mistrík
 • RNDr. Robert Petrovič, PhD.
 • MUDr. Alica Valachová
 • MUDr. Katarína Kušíková
Poplatky:

Účastník – člen SSLG SLS:

 • Úhrada účastníckeho poplatku do 30. 6. 2024 – 60 €
 • Úhrada účastníckeho poplatku do 30. 9. 2024 – 80 €
 • Úhrada účastníckeho poplatku po 30. 9. 2024 len na mieste – 100 €

Účastník – nečlen SSLG SLS

 • Úhrada účastníckeho poplatku do 30. 6. 2024 – 120 €
 • Úhrada účastníckeho poplatku do 30. 9. 2024 – 160 €
 • Úhrada účastníckeho poplatku po 30. 9. 2024 len na mieste – 210 €

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov.

Aktívny účastník (prednášajúci) je oslobodený od platby registračného poplatku.

*Ako členovia sú akceptovaní iba tí účastníci, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSLG SLS a majú uhradený ročný členský poplatok.

Strava:

 • streda 9. 10. 2024 večera – 30€
 • štvrtok 10. 10. 2024 obed – 20€
 • štvrtok 10. 10. 2024 večera – 50€
 • piatok 11. 10. 2024 obed – 20€
Kredity:

Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov v elektronickej podobe. Podujatie bude tiež registrované v Komore iných zdravotníckych pracovníkov. Potvrdenie o účasti bude zasielané emailom po skončení podujatia.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou prednášky alebo postera. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Štruktúrovaný abstrakt bez tabuliek (úvod, metódy, výsledky, záver) v rozsahu max. 300 slov. Abstrakty z konferencie budú zverejnené v rámci elektronického zborníka abstraktov. Programový výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o forme prezentácie prác, ako aj o zaradení práce do jednotlivých sekcií. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Prihlásiť sa na aktívnu účasť je možné najneskôr do 30. 6. 2024.

Súťaž o Ceny SSLG SLS:

 1. „Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku autora do 35 rokov v rámci Izakovičovho memoriálu“
 2. „Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku v rámci Izakovičovho memoriálu“
 3. „Cena SSLG SLS za najlepší poster v rámci Izakovičovho memoriálu“

Prihlásiť sa môžete iba do jednej súťaže. Bližšie info k podmienkam súťaže nájdete na www.sslg.sk

Program

Hlavné témy:

 • Klinická genetika
 • Molekulárna genetika
 • Prenatálna genetická diagnostika
 • Onkogenetika
 • Zriedkavé choroby
Prednášajúci
foto_prof_Chrast
Roman Chrást, PhD. (SK, CH)
genetik, neurobiológ, v súčasnosti pracujúci na École Polytechnique Fédérale de Lausanne vo Švajčiarsku
foto_prof_Kmoch
Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. (CZ)
odborník v oblasti molekulárnej biológie, genetiky, genomiky a biotechnologií, koordinátor Národného centra lekárskej genomiky (NCMG) v Českej republike
foto_Mgr_Eichler
Mgr. Tomáš Eichler (SK, AT)
neurogenetik a popularizátor vedy, doktorand na Viedenskej Univerzite, s experimentálnou prácou na Research Institute of Molecular Pathology a Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research. Angažuje sa aj ako mentor, spíker, meditátor a autor vedeckých a vedecko-populárnych článkov
foto_MUDr_Kvasnicová
MUDr. Marta Kvasnicová, CSc. (SK)
lekárska genetička a pediatrička, laureátka Pamätnej medaily Viliama Izakoviča v roku 2003
Ubytovanie

Ubytovanie si zabezpečujú účastníci individuálne.

Odporúčame priamo Hotel Horizont Resort https://horizontresort.sk/ a Hotel Hills https://hotelhills.sk/.

V prípade záujmu o ubytovanie je potrebné v sekcii REZERVÁCIE na webovej stránke oboch hotelov najskôr zadať promokód:

 • ubytovanie aktívnych a pasívnych účastníkov (hotel Horizont Resorts) – „IM2024
 • ubytovanie zástupcov z partnerských spoločností (Hotel Hills) – „partneri2024

Promokódy sú platné od 5. 3. 2024.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Koordinátorka podujatia:

Ing. Jana Zrubcová, +421 910 415 101, zrubcova@solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Mgr. Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.