Všeobecné informácie

XXXIV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii

Termín:

2. október 2024

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Pod záštitou:
  • Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v onkológii
  • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
Odborný garant:

PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

Poplatky:

člen/ka sekcie sestier pracujúcich v onkológii

  • registrácia a úhrada poplatku vopred do 25.9.2024 – 10 €
  • registrácia na mieste 2.10.2024 – 20 €

ostatní

  • registrácia a úhrada poplatku vopred do 25.9.2024 – 20 €
  • registrácia na mieste 2.10.2024 – 40 €

Ceny sú s DPH.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku.
Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok. Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity ARS CME v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Potvrdenia sa budú vydávať po skončení podujatia.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou prednášky. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 31. augusta 2024.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 2000 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
Tel. +421 2 5413 1365
www.solen.sk

Kontakty

Kordinátorka podujatia:
Daša Búzeková, +421 911 902 599, buzekova@solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Mgr. Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:
Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.