Všeobecné informácie

XXXIII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Termín:

14. – 15. marec 2024

Miesto:

Hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava

Organizátor:
  • Slovenská neurologická spoločnosť, Neuropediatrická sekcia
  • Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH
Odborný garant:

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD. – prednostka Kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave

Poplatky:
  • lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník
    • skoršia registrácia do 29. 2. 2024 – 80 €
    • registrácia od 1. 3. 2024 a na mieste – 100 €
  • študent LF – 60 €
  • zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 180 €

Ceny sú s DPH.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia. Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Sprievodný program:

Po skončení odborného programu 14. 3. 2024 o 19.30 hod. sa uskutoční koncert slovenského pop operného tria La Gioia. http://lagioia.sk/

Vstupné 15 € (Vstupenky bude možné zakúpiť pri registrácii)

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí (formou prednášky). Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 15. januára 2024.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu. Abstrakty budú publikované v suplemente odborného časopisu Neurológia pre prax. Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Ubytovanie

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.