Všeobecné informácie

XXXII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii

Termín:

13. október 2022

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Pod záštitou:
 • Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v onkológii
 • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
Odborný garant:

PhDr. Eva Baďuriková, PhD.

Poplatky:

Prihlásenie možné už iba priamo na mieste v hoteli Saffron vo štvrtok 13. 10. 2022 od 8.00 hod. (platba možná iba v hotovosti).

 • aktívny účastník/ prednášajúci - zdarma
 • člen sekcie sestier pracujúcich v onkológii - 8 €
 • ostatní - 20 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Potrebné platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Odborný program

Štvrtok, 13. október 2022

8.00 – 9.00 Registrácia

9.00 – 9.10 Slávnostné otvorenie

9.10 – 12.10 1. blok

 • Miloš Čakloš, Alexandra Lampeka – Historické aspekty onkológie – NOÚ, OAIM, BA
 • Barbora Mesiariková – Resekcia pankreasu z pohľadu operačnej sestry – NOÚ, Operačné sály, BA
 • Katarína Hrdlovičová – Využitie oplachových roztokov v onkológii – NOÚ, Operačné sály, BA
 • Norbert Kendi – PET/CT s fludeoxyglukózou (18F) pri malígnom melanóme kože – OÚSA, Klinika nukleárnej medicíny, BA
 • Eva Bednáriková Schweighofer – Interaktívne procesy v ošetrovateľstve. Komunikácia a jej špecifiká – NOÚ, KOH, BA
 • Ľudmila Valentovičová, Katarína Šafariková – Brachyterapia v NOÚ – Oddelenie radiačnej onkológie, NOÚ, BA

Diskusia

12.10 – 12.30 Prestávka

12.30 – 16.00 2. blok

 • Zuzana Vašková – La Roche-Posay zlepšuje kvalitu pacientov pri onkologickej liečbe – LRP LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
 • Katarína Ondrejková – Prevencia a liečba postradiačných reakcií na koži - Oddelenie radiačnej onkológie, NOÚ, BA
 • Dominik Tomek, Simona Házová – Telemedicína uľahčuje onkologickej sestre prácu – Katedra klinickej farmakológie LF SZU, Interná klinika VŠZaSP a OÚSA, BA
 • Lucia Kostická, Katarína Králiková Venécziová, Janka Oškerová, Monika Giničová – „Kam kráčaš, detská onkológia?“ – TJ kostnej drene, NÚDCH, BA
 • Jana Hičíková – Onkologický pacient a dialýza – B.Braun Avitum, Bratislava
 • Eva Bednáriková Schweighofer – Posudzovacie, hodnotiace a meracie škály a techniky v ošetrovateľskej praxi – NOÚ, KOH Bratislava

Diskusia

16.00 Záver konferencie

Ubytovanie

Ubytovanie prostredníctvom organizátora už bolo uzatvorené.

Informácie o aktuálnych kapacitách a cenách Vám poskytne hotel, ktorý prosím kontaktujte na: rezervacia@hotelsaffron.sk

COVID-19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Hlavní partneri

Partneri