Všeobecné informácie

XXXI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii

Termín:

7. október 2021

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Pod záštitou:
 • Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v onkológii
 • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
Odborný garant:

PhDr. Eva Baďuriková, PhD.

Poplatky:
 • aktívny účastník/ prednášajúci - zdarma
 • člen sekcie sestier pracujúcich v onkológii - 8 €
 • ostatní - 20 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Program

Odborný program

Štvrtok, 7. október 2021

8.00 – 9.00 Registrácia

9.00 – 9.15 Slávnostné otvorenie

9.15 – 12.15

1. blok

 1. Kosejová L., Marosi P. – Externá hemipelvektómia pre chondrosarkóm – kazuistika

 2. Bednáriková Schweighofer E. – Paravenózne podanie cytostatík z pohľadu praxe

 3. Karabová Ľ. – Naše skúsenosti s používaním „uzavretého systému“ počas podávania nebezpečných liečiv

 4. Garella G. – Pri bezpečnosti pacienta ide aj o správne pomôcky – čo je dôležité vedieť

 5. Činčuráková M. – Bezpečnosť personálu pri manipulácii s cytostatikami – uzavreté infúzne systémy

 6. Hičíková J. – Poranenia ostrými predmetmi u sestier – výsledky dotazníkového prieskumu

 7. Hrdlovičová K. – Manažment onkologických rán

12.15 – 12.30 Prestávka

12.30 – 16.00 2. blok

 1. Bednáriková Schweighofer E. – Inovatívna liečba nádorov

 2. Lučenič A. – Rádioterapia osseálnych metastáz pri karcinóme prsníka

 3. Husarovičová E., Topáková S.– Riešenie metastatického procesu skeletu protetickými pomôckami

 4. Poláková M. – Respiračná fyzioterapia pacientov po prekonaní COVID-19

 5. Matulová E. – Rádioterapia vírusových bradavíc

 6. Kendi N., Benčatová B. – Vyšetrovacie metódy nukleárnej medicíny pri lokalizácii infekčných a zápalových ložísk

Diskusia

16.00 Záver konferencie

COVID-19

Podujatie sa uskutoční v režime „KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ“ (výlučne osoby 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami).

Toto opatrenie sa môže zmeniť podľa vývoja epidemiologickej situácie. Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Parkovné

Cena parkovného v hotelovej garáži Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava:

 • 1 hodina - 2€
 • celodenné parkovanie - 8€
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať