Všeobecné informácie

XI. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči

Termín konania:

28. – 29. apríl 2022

Miesto:

Mestské divadlo, Levoča

Pod záštitou:
 • Slovenská neurologická spoločnosť,

 • Česká neurologická spoločnosť,

 • Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť,

 • Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s., SVET ZDRAVIA

 • I. neurologická klinika LF a FNUSA a Centrum pro neurovědy CEITEC, Masarykova Univerzita, Brno

 • Oddelenie FBLR Nemocnica AGEL Levoča a.s.

Odborný garant:

MUDr. Miloslav Dvorák – primár neurologického oddelenia NsP Spišská Nová Ves, a. s., SVET ZDRAVIA

Poplatky:

Poplatky člen SLS a ČLS:

 • vopred – 60 €
 • na mieste 28. - 29. 4. 2022 – 80 €

Poplatky ostatní:

 • vopred – 80 €
 • na mieste 28. - 29. 4. 2022 – 100 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 11 kreditov CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK 28. APRÍL 2022

8.00 Registrácia

9.00 – 9.10 Otvorenie

9.10 – 10.40 BLOK I

Predsedníctvo: Češková E., Šutovský S.

 • Češková E.: Therapeutic Drug Monitoring a farmakogenetické testy – současné možnosti optimalizace léčby antidepresivy a antipsychotiky
 • Ustohal L.: Transkraniální magnetická stimulace a její použití v neuropsychiatrii
 • Přikrylová Kučerová H.: 21. století – éra kognice v neuropsychiatrii: diagnostika a léčba
 • Venclíková S.: Syndrom vyhoření u zdravotníků
 • Šutovský S.: Význam biomarkerov v diagnostike skorých štádií Alzheimerovej choroby

Diskusia

10.40 – 11.00 Prestávka

11.00 – 13.10 BLOK II

Predsedníctvo: Hofericová B., Gurčík L.

 • Hofericová B.: Psychogénne neepileptické záchvaty
 • Kudláčová M.: Úspech v liečbe epilepsie – ako ho poznáme?

Odborná prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Eisai. Spoločnosť Eisai žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Cvengrošová A.: Vízia ochorenia Sclerosis Multiplex do budúcnosti

Odborná prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o. Spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Hlubeková A.: Hashimotova encefalopatia – kazuistika odborný program
 • Kuniak M.: Organický psychosyndróm pri mozgovej hypoperfúzii a neurochirurgická liečba
 • Gurčík L.: Restless arms syndróm

Diskusia

13.10 – 14.30 Obed

14.30 – 15.50 BLOK III

Predsedníctvo: Baláž M., Uhrová T.

 • Baláž M.: Etiológia a terapia psychotických príznakov Parkinsonovej choroby
 • Brožová H.: Prevence a řešení psychiatrických komplikací terapie agonisty dopaminu u Parkinsonovy nemoci – pohled neurologa
 • Uhrová T.: Prevence a řešení psychiatrických komplikací terapie agonisty dopaminu u Parkinsonovy nemoci – pohled psychiatra
 • Haň V.: Depresia a anxieta u pacientov s Parkinsonovou chorobou
 • Necpál J.: Tik Tok Tik

Diskusia

15.50 – 16.10 Prestávka

16.10 – 17.00 KLUB ABNORMÁLNYCH POHYBOV

Predsedníctvo: Dvorák M., Rektor I.

19.00 Večera

PIATOK 29. APRÍL 2022

8.30 Registrácia

9.00 – 10.40 BLOK IV

Predsedníctvo: Grofik M., Rektorová I.

 • Grofik M.: Klinické špecifiká atypického parkinsonizmu
 • Lamoš M.: Změny mozkové dynamiky u pacientů léčených hlubokou mozkovou stimulací
 • Bočková M.: Nemotorické příznaky Parkinsonovy nemoci
 • Nováková Ľ.: Syntaktické spracovanie viet u pacientov s Parkinsonovou chorobou
 • Rektor I.: Hudba v mozgu
 • Rektorová I.: Tanec v mozku

Diskusia

10.40 – 11.00 Prestávka

11.00 – 13.20 BLOK V

Predsedníctvo: Škorvánek M., Špalek P.

 • Marček P.: Post-akútne neurologické a neuropsychiatrické komplikácie pri ochorení COVID-19 a možnosti vinpocetínu na ich prevenciu a liečbu

Odborná prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Gedeon Richter. Spoločnosť Gedeon Richter žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Gregová Z., Dvorák M.: Bolesti chrbta – pohlaď neurológa

Odborná prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Wörwag Pharma Slovensko s.r.o.. Spoločnosť Wörwag Pharma Slovensko s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Škorvánek M.: Diferenciálna diagnostika dystónií v ére nových genetických metód
 • Špalek P., Renczésová B., Jungová P.: Neurologické a psychiatrické príznaky adultnej formy Tay-Sachsovej choroby (gangliozidóza GM2)
 • Patarák M., Škamlová M., Květenská I.: Metamorfózy ketamínu
 • Csekesová I.: Chronické vertigo dnes
 • Veselý B.: Pohyb na tenkom lane

Diskusia

13.20 – 14.40 Obed

14.40 – 16.00 BLOK VI

Predsedníctvo: Dvorák M., Weiss P.

 • Máthé R.: Sexuálna frustrácia ako malígny motivačný činiteľ
 • Poupětová J. G.: Zpráva o stavu sexuální výchovy dospělých v Čechách
 • Šedivá D.: Mení pornografia sex?
 • Weiss P.: Sexuální revoluce 20. a 21. století

Diskusia

16.00 Zhodnotenie a ukončenie podujatia

Zasadnutie kompetenčných tímov primárov a vedúcich sestier neurologických oddelení Sveta zdravia v priebehu podujatia.

Ubytovanie

Pre účastníkov ubytovanie nezabezpečujeme. Odporúčame osloviť priamo hotely v meste Levoča:

Penzión Kiska Levoča https://levoca.penzionkiska.sk/

Hotel BARBAKAN Levoča http://www.barbakan.sk/

Hotel Pracháreň Levoča https://www.pracharen.sk/

Resort Levočská dolina https://www.levocskadolina.sk/

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Hlavní partneri

Vystavovatelia

Partneri